We maken gebruik van cookies.  
background-image

Fluwelen Revolutie 1989

Tsjechoslowakije raakte vanaf 1968, na de Praagse Lente,  binnen de machtssfeer van het Kremlin, met alle beperkingen die daarbij hoorden. Dat had betrekking op werk en onderwijs en overal moest men op zijn hoede zijn, niet in het openbaar vertellen wat je eigenlijk denkt…..en zelfs de muren hebben oren. Er was armoede en woningen waren ondertussen genationaliseerd. Deze woningen zouden jaren later pas weer na 1990 terug gegeven worden aan de rechtmatige eigenaars of hun families.

Charta77-Václav Havel, Ludvík Vaculík, Jan Patočka, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier en Pavel Kohout  Havel  občanské fórum, Burgerforum
 

Charta 77 in Praag


Echter, in de jaren zeventig stelde een groep dissidente intellectuelen en schrijvers een manifest op met de naam 'Charta 77'. Een burgerrechtenbeweging die voor meer openheid en democratie pleitte. Tot de opstellers behoorden onder andere de toneelschrijver Václav Havel, wiens werken verboden werden en die hierdoor zelf in de gevangenis belandde.

In 1988 kwam er langzaam een verandering in de ideeën over politiek mede door de Glasnost (openheid) en Perestrojka (hervorming) van Michael Gorbatsjov in de Sovjet-Unie.

Niemand zat echter te wachten op nieuw bloedvergieten zoals tijdens de Praagse Lente in 1968.

Op 17 november 1989 - ruim een week na de val van de Berlijnse Muur - gingen in Praag zo'n 15.000 studenten de straat op om te demonstreren voor meer vrijheid en democratie.
De oproerpolitie trad hard op door de studenten in te sluiten en er vervolgens op los te slaan. Het harde optreden van de oproerpolitie leverde de studenten meer sympathie van de bevolking op en in de dagen erna groeiden de demonstraties uit tot een massaprotest van honderdduizenden mensen. Vanaf 20 november braken er wilde stakingen uit. Het Wenceslasplein en Národní třída in Praag vormde het centrum van de protesten.
 

Fluwelen Revolutie in Tsjechoslowakije


Václav Havel, tijdens de Fluwelen Revolutie  Roep-om-havel  Fluwelen-Revolutie, mensenmassa

De regering van Tsjechoslowakije viel op 20 november 1989 na een demonstratie van ruim 150.000 mensen in Praag.
De fluwelen revolutie die op 17 november werd ingezet was een feit.
 

Václav Havel, leider van Tsjechoslowakije
 

Belangrijkste persoon in de protesten was Václav Havel. Samen met medestanders van Charta 77 richtte hij tijdens de protesten het burgerforum (občanské fórum) op. Dit werd een overkoepelend orgaan, waarin alle partijen die deelnamen aan de protesten samen kwamen. De acties van het burgerforum hadden succes. De media kregen meer vrijheid en het werd makkelijker om naar het buitenland te reizen.

Toen ondanks dat de protesten aanhielden, werd er besloten een nieuwe regering aan te stellen. Het eenpartijstelsel werd definitief opgeheven en in juni 1990 werden er verkiezingen gehouden die door Havel gewonnen werden. De revolutie in Tsjechoslowakije was voorbij.
Op 1 juli 1990 werd de visumplicht voor de Tsjechen en de buitenlanders opgeheven.
 

Geweldloze revolutie


De term ‘fluwelen revolutie’ slaat op de geweldloosheid van de revolutie. Hoewel er door het ingrijpen van de politie vele gewonden vielen, wordt de revolutie beschouwd als redelijk vredig. Hoewel het leger paraat stond en aanbood om de oproerpolitie te ondersteunen, werd het uiteindelijk niet ingezet.
 

Wat gebeurde er allemaal daarna in Tsjechoslowakije?

Op 1 januari 1993 viel Tsjechoslowakije uiteen in twee republieken: Tsjechië en Slowakije.
Hier vindt u extra infomatie over de splitsing van Tsjechië en Slowakije.