We maken gebruik van cookies.  
background-image

Tsjechie vanaf 1918 tot aan 1939

Tsjechoslowakije was voor WO-I onderdeel van het grote Oostenrijks-Hongaarse rijk.
 

1918, onafhankelijk Tsjechoslowakije
 

28 oktober 1918, Onafhankelijkheidsdag   28 oktober 1918, Onafhankelijkheidsdag   28 oktober 1918, Onafhankelijkheidsdag

Al vanaf het begin van de 19e eeuw werden de Tsjechen zich steeds meer bewust van hun eigen taal en cultuur en de industrie begon zich te ontwikkelen. Veel mensen verhuisden van het platteland naar de stad. Zoals overal in Europa werd de landbouw minder belangrijk.
 

Tsjechië na WO-I
 

De onafhankelijkheid van Tsjechië werd op 28 oktober 1918 uitgeroepen, nadat Tsjechië een aantal eeuwen lang afhankelijk is geweest van verschillende grote rijken, zoals die van de Luxemburgers, Habsburgers en het imposante rijk van Oostenrijk-Hongarije.
Na de coup vroeg de Weense regering om een ​​staakt-het-vuren en erkende onder meer dat de Tsjechoslowaken en de Zuid-Slaven voortaan zelf zouden beslissen. de Tsjechoslowaken beschouwden het als een overgave van de oude monarchie en begonnen feest te vieren.
Ze sloopten direct Duitse inscripties uit de gebouwen en een gehate tweekoppige Oostenrijkse adelaar lieten ze in de Moldau vallen. De autoriteiten durfden niet in te grijpen tegen de natuurlijke demonstraties.
Twee dagen later, op 30 oktober, gaf het Oostenrijkse militaire hoofdkwartier zich over omdat Hongaarse en Roemeense soldaten weigerden te vechten. De Slowaken namen de Martin-verklaring aan, waarna Slowakije zich bij de Tsjechische landen voegde.

Na tien eeuwen waren de Tsjechen en de Slowaken eindelijk weer herenigd en op 28 oktober 1918 werd Tsjechoslowakije een republiek. Echter de onafhankelijkheid van Tsjechoslowakije was helaas van korte duur......
 

DUITSE BEZETTING VAN TSJECHIË IN 1939
 

Het begon allemaal toen het beruchte München-pact ondertekend werd op 30 september 1938. Dat gaf in feite Tsjechoslowakije in naam van de vrede aan Duitsland. Hoewel de overeenkomst was om Duitsland alleen het Sudetenland te geven met 3 miljoen etnische Duitsers, kwam hier in de praktijk niets van terecht. De Tsjechoslowaken werden buitenspel gezet en voelden zich verraden door de Engelsen en Fransen. Dit betekende dus na amper 20 jaar een revisie van het Vredesverdrag van Versailles (1919) waarbij destijds de Tsjechoslowaakse republiek was erkend en haar grenzen waren afgebakend. 
Dit was de voedingsbodem voor een communistische beweging die meer en meer op gang kwam binnen Tsjechoslowakije.

De Duitse bezetting van Tsjechoslowakije begon na de Anschluss van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland op 15 maart 1939.
Hitler annexeerde het Sudetenland. Dit gebied maakte deel uit van Tsjechoslowakije en er woonden voornamelijk Duitsers. Het gebied was op militair-economisch gebied zeer belangrijk voor Hitler. Sudetenland had een goed ontwikkelde wapenindustrie, waar Hitler maar al te graag gebruik van maakte.

 

Adolf Hitler, bij het Praagse Kasteel  Duitse troepen bij het Praagse Kasteel  Praag in 1939, Duitse invasie in de Joodse Wijk

 

Tsjechie in de tweede Wereldoorlog.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield Tsjechoslowakije op te bestaan en werd verdeeld in Bohemen, Moravië en de Slowaakse Republiek.
Lees hier meer over de verschrikkingen voor Tsjechoslowakije tijdens de Tweede Wereldoorlog.